Straty a nálezy

Našiel sa kľúč od motorového vozidla na detskom ihrisku pred základnou školou. Momentálne sa nachádza na obecnom úrade, kde si ho majiteľ môže prevziať.

Zverejnené 1. apríla 2022.
Bez úpravy .