Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Közzétett
8. december 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
Óta 8. december 2022
Kategória

ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie

hlasovacieho preukazu pre referendum 21.01.2023

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne (najneskôr 20.01.2023)

v listinnej forme (najneskôr 02.01.2023 adresa na doručenie žiadosti v písomnej forme:

Obec Čierny Brod

925 08 Čierny Brod 1

elektronicky (najneskôr 02.01.2023) e-mailom na adrese:

uhrovicova@ciernybrod.sk

Všetky potrebné informácie o vydaní hlasovacieho preukazu nájdete na stránke:

https://www.minv.sk/?referendum – Informácia pre voliča a voľby poštou (Hlasovací preukaz)

Mellékletek