Preskočiť na obsah

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené
8. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. decembra 2022 − 21. januára 2023
Kategória

ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie

hlasovacieho preukazu pre referendum 21.01.2023

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne (najneskôr 20.01.2023)

v listinnej forme (najneskôr 02.01.2023 adresa na doručenie žiadosti v písomnej forme:

Obec Čierny Brod

925 08 Čierny Brod 1

elektronicky (najneskôr 02.01.2023) e-mailom na adrese:

uhrovicova@ciernybrod.sk

Všetky potrebné informácie o vydaní hlasovacieho preukazu nájdete na stránke:

https://www.minv.sk/?referendum – Informácia pre voliča a voľby poštou (Hlasovací preukaz)

Prílohy