Dodatok č.1 k VZN č. 1-2012 o podmienkach nájmu obecných bytov

Közzétett
31. május 2015
Kategória

Mellékletek