Dodatok č.1 k VZN č. 1-2012 o podmienkach nájmu obecných bytov

Zverejnené
31. mája 2015
Kategória

Prílohy