VZN 3-2022 o miestnach daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Közzétett
16. december 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
16. december 2022 − 30. december 2022
Kategória

Mellékletek