Preskočiť na obsah

VZN 3-2022 o miestnach daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady