VZN 4-2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania

Közzétett
16. december 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
16. december 2022 − 30. december 2022
Kategória

Mellékletek