VZN 4-2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 30. decembra 2022
Kategória

Prílohy