Preskočiť na obsah

VZN 4-2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania