Návrh VZN č. 3-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.(003)

Közzétett
22. november 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
Óta 22. november 2022
Kategória

Mellékletek