Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 3-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.(003)