Preskočiť na obsah

Hnedé BRKO nádoby-Barna BLKH szemeteskukák

Zverejnené 16.10.2023.

Samospráva obce Čierny Brod oznamuje obyvateľom, že od zajtrajšieho dňa začneme rozvážať hnedé smetné nádoby na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Prosíme obyvateľov, aby pri prebratí smetných nádob podpísali preberací protokol. Obyvatelia, ktorí pri rozvoze nebudú doma, môžu smetné nádoby prevziať na obecnom úrade počas stránkových hodín. Prevzatie smetných nádob je zo zákona povinné. Priebežne Vás budeme informovať o tom, v ktorej ulici budú hnedé nádoby rozvážané. Utorok, 17. októbra o 9:00 začínajú pracovníci obecného úradu rozvoz na Záhradníckej ulici.

Vízkelet Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy holnaptól kezdjük a biológiailag lebomló kommunális hulladék tárolására alkalmas barna szemeteskukák kiszállítását. Megkérjük a lakosokat, hogy a szemeteskukák átádásakor írják alá az átvételről szóló egyezményt. Azok a lakosok, akik a kiszállításkor nem lesznek otthon, személyesen átvehetik a szemeteskukákat a községi hivatalban az ügyfélfogadási időben. A szemeteskukák átvétele a törvényből kifolyólag kötelező. Folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket, hogy a barna szemeteskukákat mely utcákban fogjuk kiszállítani. Holnap, október 17-én, reggel 09:00 órakor a község alkalmazottai a Kertészet utcában kezdik a kiszállítást.