Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu obce Čierny Brod – volebné obdobie 2018-2022

Štefan Horváth

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Čierny Brod – volebné obdobie 2018 – 2022

Attila Bodri

Poslanec

Karol Bodri

Poslanec

Ing. Peter Galambos

Poslanec

Štefan Horváth

Poslanec

Csaba Kelecsényi

Poslanec

Ing. RNDr. Roland Kubík

Poslanec

Kristián Mészáros

Poslanec

Ing. Tomáš Tumma

Poslanec

Michaela Vargová

Poslankyňa

Zverejnené 1. apríla 2022.
Bez úpravy .