Preskočiť na obsah

Kultúrne pamiatky

  • Kostol rímskokatolický neogotický z roku 1911
  • Kaplnka ranobaroková zo 17. storočia
  • Trojičný stĺp neskoroklasicistický z 2. polovice 19. storočia.
  • Hegy: Zrúcaniny kostola románskeho zo začiatku 13. storočia, románsky náhrobník zo začiatku 13. storočia
  • Kúria neskororenesančná zo začiatku 17. storočia
  • Kaplnka baroková z roku 1753.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1.časť