Preskočiť na obsah

História obce

Obec je doložená z roku 1217 ako Kusoud, z roku 1297 Wyzkeleth Kosod, z roku 1411 ako Wyzkeleth alebo Wyzkelethkusod, z roku 1412 ako Wyzkeleth alebo Kyskyrth, z roku 1437 ako Felwyzkeleth, z roku 1773 ako Viszkelet, z roku 1948 ako Čierny Brod, maďarsky Vizkelt.
Hegy: obec je doložená z roku 1337 ako Hygi, z roku 1435 ako Naghegh

1223

Pohrebiská nitrianskej skupiny zo staršej doby bronzovej, slovansko-avarské a slovanské z doby veľkomoravskej. Obec sa spomína z roku 1223. 

16. storočie

Patrila hradu Bratislava, od 16. storočia panstvu Šintava, od roku 1817 panstvu Čeklís, ktoré tu malo majer a rozsiahly chov oviec. 

1715

Bývalo v nej aj niekoľko zemanských rodín. V roku 1715 mala 8 daňovníkov. 

1828

V roku 1828 mal 126 domov a 909 obyvateľov.

Obec bola v rokoch 1938-45 pripojená k Maďarsku.

Hegy

1337

Obec sa spomína z roku 1337. Patrila hradu Bratislava. Neskôr jej obyvatelia získali zemanské výsady a podľa názvu obce sa menovali Hegyiovci.

1715

Od 18. storočia patrila viacerým zemanským ro­dom. V roku 1715 bola kuriálnou obcou.

1828

V roku 1828 mala 22 domov a 165 obyvateľov.

1943

V roku 1943 pripojili obec k Čiernemu Brodu.