Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Čierny Brod.

Prerušenie elektrickej dodávky-Az elektromos áram szüneteltetése

Oznamujeme Vám, že dňa 01.06.2022 (streda) v čase od 7:30 hod. do 13:30 hod. bude v určitých častiach našej obce plánované prerušenie distribúcie elektriny. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.06.01-én (szerda) 7:30 órától 13:30 óráig bizonyos részeken a községben szünetelni fog az áramszolgáltatás.

XIX. Súťaž vo varení guláša 2022 – Deň detí 2022 XIX. Gulyásfőző verseny 2022 -Gyermeknap 2022

Dôležité informácie: – guláš treba pripraviť min. z 5kg mäsa – z hotového guláša sa jedna porcia naservíruje pre hodnotiacu komisiu- potrebné suroviny, kuchynské a servírovacie potreby, kotlík (so stojanom) a stany bez bočných stien si zabezpečia súťažiaci sami – za estetické servírovanie súťažiaci môžu dostať plus body – používanie propán butánovej fľaše je zakázané-… Čítať viac

Stratené kľúče – Elveszett kulcsok

Vážení občania, Po oslave Dňa matiek sme v kultúrnom dome našli kľúče. Majitelia si ich môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade. Tisztelt lakosok, Az anyák napi ünnepséget követően a kultúrházban elveszett kulcsokat találtunk. A tulajdonosok a kulcsaikat a községházán vehetik át.

Oznámenie-Posta-Értesítés

Miestna pošta oznamuje obyvateľom, že zajtra 28.04.2022 bude zatvorená. Tisztelt lakosok,A helyi postahivatal ezúton értesíti a lakosokat, hogy holnap 2022.04.28 – án zárva lesz.

Zberný dvor-upozornenie Gyűjtőudvar-Figyelmeztetés

Vážení občania, Oznamujeme obyvateľom, že od 20.04.2022 až do odvolania bude zberný dvor zatvorený, kvôli dokončovaniu rekonštrukcie. Jediný odpad, ktorý bude možné odovzdať na zberný dvor počas sobôt je pokosená tráva. Tisztelt lakosok, Értesítjük a lakosságot, hogy a gyűjtőudvar 2022.04.20-tól a rekonstrukciós munkálatok befejezése miatt zárva lesz. Egyetlen hulladék, amelyet ideiglenessen szombatonként a gyűjtőudvarban átvesznek,… Čítať viac

Odčítanie vodomerov-Vízórák leolvasása

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že od zajtra 20.04.2022, sa budú vykonávať až do konca mesiaca odpočty meradiel odberných miest v domácnostiach. Žiadajú občanov, aby umožnili prístup k vodomerom, alebo ak sa nezdržiavajú doma, tak nech uvedú č. domu a stav vodomeru na dobre viditeľné miesto napr. bránku. Pracovníci spoločnosti vopred ďakujú za spoluprácu. A Nyugat-szlovákia Vízművek értesítik… Čítať viac

Prerušenie elektrickej dodávky-Az elektromos áram szüneteltetése

Vážení občania, Oznamujeme Vám, že dňa 12.04.2022 (utorok) v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. bude v určitých častiach našej obce plánované prerušenie distribúcie elektriny. Tisztelt lakosok, Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.04.12-én (kedd) 8:00 órától 12:00 óráig bizonyos részeken a községben szünetelni fog az áramszolgáltatás.

Odčítanie stavu elektromerov-Villanyórák leolvasása

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom, že od 2. apríla budú odčítavať stavy elektromerov. Žiadajú občanov, aby pracovníkom spoločnosti umožnili prístup k elektromerom, alebo uviedli číslo a stav elektromeru na dobre viditeľné miesto, napr. bránu. Pracovníci spoločnosti vopred ďakujú za spoluprácu. A Nyugat-szlovákiai Elektromos Művek értesíti a lakosságot, hogy községünkben áprílis 2-tól kezdik a villanyórák leolvasását.  Kérik a lakosokat, hogy… Čítať viac