Samospráva

Tento príspevok môžete preložiť automatickým prekladom.

Ako vybaviť na úrade

Obecný úrad

Projekty

Správne poplatky

Zákony

Zberný dvor

Zverejnené 1. apríla 2022.
Bez úpravy .