Preskočiť na obsah

Základná škola

Z histórie

1945/46

Prešlo 53 rokov odvtedy, ako sa otvorila brána tejto školy a my spomíname na ľudí, ktorí tu boli a zanechali stopy svojho pôsobenia.  Čas sa zastaviť nedá a čas našej školy je zaznamenaný v našich už piatich kronikách. Ak by sme vám položili otázku, odkedy sa datuje kronika školy, určite by ste neuhádli. Prvý zápis je zo školského roku 1945/46 po druhej svetovej vojne.

1962

Preskočme však takmer 20 rokov a prenesme sa do roku 1962. V kronike školy sa píše: „Po slávnosti v kultúrnom dome žiaci po prvýkrát išli do novej školy, kde pre nich boli pripravené učebné pomôcky a učebnice. Druhý deň sa riadne vyučovalo.“ Toto zapísal prvý pán riaditeľ v novej škole František Remeník, ktorý bol vo svojej funkcii 10 rokov. Okrem iného sme sa dočítali, že škola mala 197 žiakov a 9 učiteľov.

1972/73

Od roku 1972/73 bola riaditeľkou školy Anna Rybárska, ktorá v tejto funkcii pracovala do roku 1975. Z tohto obdobia nás zaujal kurz spoločenských tancov, ktorý bol ukončený venčekovou slávnosťou. Na škole bola v tomto období aj výborná dievčenská hádzaná. Naše hádzanárky sa pravidelne zúčastňovali dokonca krajských súťaží.

1975/76

V roku 1975/76 bola za riaditeľku školy vymenovaná Mária Kovácsová, ktorá vo funkcii zotrvala do roku 1990. Za 15 rokov riaditeľovania pani Kovácsovej sa toho udialo veľmi veľa. Deväťročnú školskú dochádzku vystriedala osemročná. Školu navštívila spisovateľka Mária Ďuríčková i Rudo Móric. Žiaci počas tohto obdobia získali rôzne ocenenia v mnohých súťažiach a olympiádach.

1990

Od roku 1990 nastúpil do funkcie riaditeľa pán Marián Trojčák. V nej zotrval do roku 1997. Snažil sa o vynovenie 30-ročného školského interiéru i exteriéru. Taktiež začal výstavbu tenisového kurtu. 

1997/98

Od školského roku 1997/98 je riaditeľom našej školy František Darázs. V období  jeho riaditeľovania sa škola začala po ekonomickej i pedagogickej stránke prudko rozvíjať. Bol dokončený tenisový kurt. Veľkú tradíciu na škole získal Turnaj troch obcí, rodičovská akadémia, aj Memoriál Ladislava Jakaba. A samozrejme naši žiaci i naďalej pokračujú v reprezentácii školy v rôznych súťažiach a olympiádach, z ktorých prinášajú významné ocenenia.

Prvý učiteľský zbor: Mária Hanuljaková, Helena Bukovčáková, riaditeľ školy František Remeník, Júlia Glovenská, Margita Čmehýlová, Milan Hanuljak, Štefan Rakický, Jozef Lehocký

Školské podujatia

Škola. To nie je len učenie, ale množstvo rôznych akcií a podujatí, ktoré pripravujú pedagógovia svojim žiakom. Už v októbri nažívame sviatkom, ktorý nie je pre nás typický, ale deti si ho obľúbili. Je to Hallowen. Každý rok vyzdobia žiaci školu tekvičkami rôznych tvarov a ich fantázia nemá konca kraja. Jeden rok sme sa dokonca učili v hallowenských kostýmoch. To bolo dobrodružstvo! Potom prichádzajú Vianoce. Na našej škole sme ich nazvali netradičné. Pečieme medovníčky, obdarúvame nimi blízkych i občanov v obci.  Prichádza aj Mikuláš s anjelom a čertom k detičkám 1. stupňa.

Robíme nádherné adventné vence, ale aj žrebujeme obľúbené darčeky z adventného kalendára. A je tu Nový rok a po ňom február. K pekným akciám patrí Valentínske srdiečko a karneval. Masky od výmyslu sveta! Aj to je obrázok našej telocvične. Na jar už tradične navštevujeme Galantskú knižnicu so žiakmi 5. ročníka. K pekným akciám patrí i každoročné stretnutie s policajtmi a často aj s ich vycvičenými psíkmi. A že máme veľké srdiečka, dokazuje i Deň narcisov. Vždy nám dobrí ľudia prispejú a peniažky odošleme Lige boja proti rakovine.

V máji sa koná na škole Turnaj troch obcí. Žiaci 1.stupňa z Mostovej, Košút a Čierneho Brodu bojujú o putovný pohár vo vybíjanej i futbale. Nezabúdame ani na nášho drahého kolegu Lacka Jakaba a venujeme mu spomienku prostredníctvom Memoriálu L. Jakaba v tenise pre žiakov i učiteľov.

Koncom školského roka sa predstavíme aj našim milým rodičom s veselým programom na slávnostnej akadémii. Nezabudneme osláviť ani Deň detí a užiť si koncoročné výlety či školu v prírode. Naše deti sa každý rok vyberú i do sveta na pozdravný poznávací pobyt. Už navštívili niekoľkokrát Taliansko, Grécko a Španielsko.

Počas celého školského roka sa zapájame do rôznych  matematických, literárnych, biologických, športových súťaží. Dokonca sme si vytvorili aj vlastnú súťaž Mladý Einstein. Máme deti tvorivé, preto každý rok vydávame časopis Do školy – zo školy. Deti rozvíjajú svoje zručnosti v mnohých záujmových krúžkoch.

Aby sme rozšírili naše vedomosti, realizujeme množstvo exkurzií, počas ktorých spoznávame kultúru i krásy našej vlasti. Nezabúdame ani na kultúrne vyžitie našich žiakov a navštevujeme rôzne divadelné predstavenia ako aj  kultúrne podujatia. Ba dokonca sme divadelné predstavenia sami aj nacvičovali. Je to mnoho? Či málo? Posúďte sami!

Viac sa dočítate na našej stránke www.zsciernybrod.edupage.org

Názov: Základná škola
Typ školy: Základná škola – I. a II. stupeň
Používaný jazyk: Slovenský jazyk
Zriaďovateľ: Obec Čierny Brod
Počet žiakov (cca): 154
Riaditeľ: RNDr. František Klotton

webstránka: www.zsciernybrod.edupage.org

Tel.: 031/7848245
Fax: 031/7848245
Email: zsciernybrod@stonline.sk,

Lokalita: Hlavná 148, Čierny Brod 92508, okres Galanta, Trnavský kraj