Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Čierny Brod.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Prenosná urna na požiadanie

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. O prenosnú urnu treba požiadať Obecný úrad v Čiernom Brode na nasledovnom telefónnom čísle: 031 / 78 48 191. Prenosnú urnu môžu žiadať iba voliči s trvalým pobytom v našej obci.

Mozgóurna igénylése

Az a szavazópolgár, aki komoly okok miatt, elsősorban az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy felkeresse a szavazóhelyiséget, mozgóurnát kérhet a Vízkelet-i Községi Hivataltól a következő telefonszámon: 031 / 78 48 191. Fontos tudnivaló, hogy csak a községünkben állandó lakhelyre bejelentkezett polgárok kérhetnek mozgóurnát.

Prílohy

Popis

ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie

hlasovacieho preukazu pre referendum 21.01.2023

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne (najneskôr 20.01.2023)

v listinnej forme (najneskôr 02.01.2023 adresa na doručenie žiadosti v písomnej forme:

Obec Čierny Brod

925 08 Čierny Brod 1

elektronicky (najneskôr 02.01.2023) e-mailom na adrese:

uhrovicova@ciernybrod.sk

Všetky potrebné informácie o vydaní hlasovacieho preukazu nájdete na stránke:

https://www.minv.sk/?referendum – Informácia pre voliča a voľby poštou (Hlasovací preukaz)

Prílohy

Popis

Starosta obce Čierny Brod, Ing. Pavel Nagy podľa § 19 ods. 4

zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

pre referendum roku 2022

vymenúva

Ing. Nikoleta Szolga Uhrovičová

tel.: 031/78 48 191

e-mail: uhrovicova@ciernybrod.sk

sídlo: Obec Čierny Brod, 905 08  Čierny Brod č. 1

Prílohy

Popis

Starosta obce Čierny Brod, Ing. Pavel Nagy podľa § 8 ods. 1

zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov

pre referendum 2022 vytvára v obci Čierny Brod

jeden volebný okrsok pod poradovým číslom  1

pre celú obec Čierny Brod

a určuje pre vyššie uvedený okrsok volebnú miestnosť, a to:

sobášnu sieň v budove obecného úradu,

adresa: 925 08  Čierny Brod č. 1.