Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu

Kalendár zberu triedeného odpadu v obci Čierny Brod.

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kalendár zberu odpadu 2023

Komunálny odpad Plasty
Január
2
12
26
Február
9
13
23
Marec
9
13
23
Apríl
6
10
20
Máj
4
8
18
Jún
1
5
15
29
Júl
3
13
27
August
10
14
24
September
7
11
21
Október
5
9
19
November
2
6
16
30
December
4
14
28

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.