Preskočiť na obsah

Komunálny odpad – Kommunális hulladék

Zverejnené 28.2.2023.

Oznamujeme obyvateľom, že od 1. marca uplynie platnosť nálepiek za rok 2022, z toho dôvodu firma FCC Slovensko s.r.o., ktorá odnáša komunálny odpad od 9. marca vyprázdni len tie nádoby, na ktorých sa bude nachádzať platná nálepka potvrdzujúca zaplatenie poplatku za komunálny odpad na tento polrok alebo na celý rok 2023. Separovaný odpad je možné aj naďalej odovzdať na zbernom dvore každú stredu od 13:00 hod. do 17:00 hod. a sobotu od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Prajeme Vám pekný zvyšok dňa.

Értesítjük a lakosságot, hogy március 1-től a 2022-es matricák érvényüket veszítik, ez okból a kommunális szemetet elszállító FCC Slovensko s.r.o. március 9-től csak azokat a szemeteskukákat fogja kiűríteni, amelyeken megtalálhatók az első félévi vagy a 2023-as évi illeték befizetését igazoló matricák. A szelektált hulladékot továbbra is a gyűjtőudvaron lehet leadni minden szerdán 13:00 órától 17:00 óráig és szombaton reggel 8:00 órától 12:00 óráig.

További kellemes napot kívánunk.