Ochrana úrody pred požiarmi – Tűzvédelem az aratási időszak alatt

Zverejnené 1. júla 2021.
Upravené 1. apríla 2022.