Preskočiť na obsah

Odčítanie stavu elektromerov-Villanyórák leolvasása

Zverejnené 30.3.2022.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom, že od 2. apríla budú odčítavať stavy elektromerov. Žiadajú občanov, aby pracovníkom spoločnosti umožnili prístup k elektromerom, alebo uviedli číslo a stav elektromeru na dobre viditeľné miesto, napr. bránu. Pracovníci spoločnosti vopred ďakujú za spoluprácu.

A Nyugat-szlovákiai Elektromos Művek értesíti a lakosságot, hogy községünkben áprílis 2-tól kezdik a villanyórák leolvasását.  Kérik a lakosokat, hogy tegyék lehetővé számukra a villanyórákhoz való hozzáférést, vagy pedig tegyék ki a villanyóra állását és a villanyóra számát jól látható helyre, pl. a kapura.  Együttműködésüket előre is köszönik.