Preskočiť na obsah

Odčítanie vodomerov-Vízórák leolvasása

Zverejnené 19.4.2022.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že od zajtra 20.04.2022, sa budú vykonávať až do konca mesiaca odpočty meradiel odberných miest v domácnostiach. Žiadajú občanov, aby umožnili prístup k vodomerom, alebo ak sa nezdržiavajú doma, tak nech uvedú č. domu a stav vodomeru na dobre viditeľné miesto napr. bránku. Pracovníci spoločnosti vopred ďakujú za spoluprácu.

A Nyugat-szlovákia Vízművek értesítik a lakosságot, hogy  2022.04.20-tl egész április végéig fogják leolvasni a vízórák állását. Kérik a lakosságot, hogy tegyék lehetővé a vízórákhoz való hozzáférést. Ha nem tartózkodnak otthon, tegyék ki a házszámot és a vízóra állását jól látható helyre, pl. a kapura. Együtműködésüket előre is köszönik.