Preskočiť na obsah

Odčítanie vodomeru-Vízóra leolvasása

Zverejnené 14.4.2023.


Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamuje obyvateľom, že od 18. apríla do 22. apríla sa bude konať odčítanie stavu vodomerov. Žiadajú občanov, aby pracovníkom spoločnosti umožnili prístup k vodomerom, alebo uviedli číslo domu a stav vodomeru na dobre viditeľné miesto, napr. bránu. Pracovníci spoločnosti vopred ďakujú za spoluprácu.


A Nyugat Szlovákiai Vízművek értesítik a lakosságot, hogy április 18-tól április 22-ig fogják leolvasni a vízórák állását. Kérik a lakosokat, hogy tegyék lehetővé számukra a vízórához való hozzáférést, vagy pedig tegyék ki a házszámot és a vízóra állását jól látható helyre, pl. a kapura. Együttműködésüket előre is köszönik.