Odčítanie vodomeru-Vízóra leolvasása

14.4.2023 zverejnil/a ciernybrod_obec.


Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamuje obyvateľom, že od 18. apríla do 22. apríla sa bude konať odčítanie stavu vodomerov. Žiadajú občanov, aby pracovníkom spoločnosti umožnili prístup k vodomerom, alebo uviedli číslo domu a stav vodomeru na dobre viditeľné miesto, napr. bránu. Pracovníci spoločnosti vopred ďakujú za spoluprácu.


A Nyugat Szlovákiai Vízművek értesítik a lakosságot, hogy április 18-tól április 22-ig fogják leolvasni a vízórák állását. Kérik a lakosokat, hogy tegyék lehetővé számukra a vízórához való hozzáférést, vagy pedig tegyék ki a házszámot és a vízóra állását jól látható helyre, pl. a kapura. Együttműködésüket előre is köszönik.