Preskočiť na obsah

Oznámenie – Miestne dane a polatky/ Értesítés – Helyi adók és illetékek

Zverejnené 8.1.2024.

Oznamujeme obyvateľom, že nálepky nalepené na odpadové nádoby z roku 2023 sú platné do konca februára 2024. Výška poplatku za komunálny odpad v roku 2024 je 38,- eur za jednu osobu za celý rok. O možnosti začať platiť poplatky za rok 2024 Vás budeme informovať vo februári.

Okrem toho, v prípade, že si niekto chce uplatniť nárok za odpustenie alebo zníženie poplatku za odpad za rok 2024 z dôvodu, že sa na území obce Čierny Brod nezdržiava, svoju žiadosť spolu s originálnymi dokumentmi alebo potvrdeniami treba predložiť do 31. januára tohto roka.

Nakoniec občania, ktorý v minulom roku kúpili, predali, zdedili nehnuteľnosť, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, alebo nastali iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností upozorňujeme na povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára.

Értesítjük a lakosságot, hogy a szemeteskukákra ragasztott 2023-as évre szóló matricák 2024. február végéig érvényesek. A háztartási hulladék utáni illeték összege 2024-ben 38 euró 1 személyre egy évre. A 2024-es évre kiszabott illetékek befizetésének lehetőségéről februárban még értesíteni fogjuk a lakosokat.

Ezenkívül tudatjuk, hogy amennyiben valaki 2024-ben igényelni szeretné a hulladék utáni illeték befizetése alól való felmentést, vagy az illeték csökkentését, az okból, hogy az év folyamán nem tartózkodik Vízkeleten, akkor a kérvényt a szükséges eredeti dokumentumokkal, igazolásokkal január 31-ig adja le.

Valamint figyelmeztettjük a lakosokat, akik a tavalyi évben ingatlant vásároltak, adtak el, esetleg örököltek, vagy akiknek építkezési engedély, kolaudációs határozat lett kiadva, esetleg bármilyen más változás történt az ingatlannal kapcsolatban, ami hatással lehet az ingatlanadó kiróvására, hogy ne feledkezzenek meg adóbevallási kötelességükről január 31-ig.