Preskočiť na obsah

Oznámenie – Miestne dane a poplatky / Értesítés – Helyi adók és illetékek

Zverejnené 13.1.2022.

Oznamujeme obyvateľom, že nálepky nalepené na odpadové nádoby z roku 2021 sú platné do konca februára 2022. Výška poplatku za komunálny odpad v roku 2022 je 28,- eur za jednu osobu za celý rok a 14,- eur za prvý polrok. O možnosti začať platiť poplatky za rok 2022 Vás budeme informovať. Okrem toho, v prípade, že si niekto chce uplatniť nárok za odpustenie alebo zníženie poplatku za odpad za rok 2022 z dôvodu, že sa na území obce Čierny Brod nezdržiava, svoju žiadosť spolu s originálnymi dokumentmi alebo potvrdeniami treba predložiť do 31. januára tohto roka. Nakoniec občania, ktorý v minulom roku kúpili, predali, zdedili nehnuteľnosť, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, alebo nastali iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností upozorňujeme na povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára.

Értesítjük a lakosságot, hogy a kukákra ragasztott 2021-es évre szóló matricák 2022. február végéig érvényesek. A háztartási hulladék utáni illeték összege 2022-ben 28 euró 1 személyre egy évre és 14 euró az első félévre. A 2022-es évre kiszabott illetékek befizetésének lehetőségéről még értesíteni fogjuk a lakosokat. Ezen kívül tudatjuk, hogy amennyiben valaki 2022-ben igényelni szeretné a hulladék utáni illeték befizetése alól való felmentést, vagy az illeték csökkentését, az okból hogy az év folyamán nem tartózkodik Vízkeleten, akkor a kérvényt a szükséges eredeti dokumentumokkal, igazolásokkal január 31-ig adja le. Valamint figyelmeztettjük a lakosokat, akik a tavalyi évben ingatlant vásároltak, adtak el, esetleg örököltek, vagy akiknek építkezési engedély, kolaudációs határozat lett kiadva, esetleg bármilyen más változás történt az ingatlannal kapcsolatban, ami hatással lehet az ingatlanadó kiróvására, hogy ne feledkezzenek meg adóbevallási kötelességükről január 31-ig.