Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-Andrea Deák

Zverejnené 13. júna 2022.
Bez úpravy .