Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-Andrea Deák

Tento príspevok môžete preložiť automatickým prekladom.

Obsah pripravujeme.

Zverejnené 13. júna 2022.
Upravené 28. júna 2022.