Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov za rok 2021

Zverejnené 14. februára 2022.
Upravené 16. mája 2022.