Preskočiť na obsah

Separovaný zber papiera-Szelektív papírgyűjtés

Zverejnené 24.6.2024.

      Obec Čierny Brod v spolupráci so spoločnosťou FCC Slovensko zavádza od júla 2024 triedený zber papiera priamo z domácností.

      Zber selektívneho papiera bude možný len do 120 l alebo 240 l zbernej nádoby, nebude možný zviazaný a vrecový zber daného odpadu. K tomu, aby firma FCC Slovensko vyprázdnila nádobu je potrebné na ňu nalepiť nálepku „PAPIER/PAPÍR“. Po nalepení nálepky na danú smetnú nádobu bude možné používať nádobu iba na papier a nie na komunálny alebo iný odpad.

     Prvý separovaný zber papiera od rodinných domov sa uskutoční 4. júla 2024. Harmonogram odvozu separovaného zberu papiera je zverejnený na webovej stránke obce a je vyvesený na úradnej tabuli pri Obecnom úrade.

Vízkelet Község Önkormányzata az FCC Slovensko hulládékszállító cég együttműködésével 2024. júliusától bevezeti a szelektív papír gyűjtését közvetlenül a háztartásoktól.

A szelektív papír gyűjtése csak 120 l-es vagy 240 l-es szemetes kukában lehetséges, kötegben vagy átlátszó zsákban nem. Ahhoz, hogy a hulladékszállító cég elszállítsa a szemetes kukát szükséges a „PAPIER/PAPÍR“ matrica felragasztása a szemetes kuka oldalára. A matrica felragasztása után az adott szemetes kukát a továbbiakban már csak szelektív papírgyűjtésére lehet használni, kommunális hulladékra vagy más hulladékra nem.

    Az első szelektív papír elszállítása a családi házaktól 2024. július 4-én lesz. A szelektív papírgyűjtés ütemterve Vízkelet község weboldalán és a községi hivatal előtti hirdetőtáblán található meg.