Zber plastov – Műanyag hulladék elszállítása

5.5.2023 zverejnil/a ciernybrod_obec.

Firma FCC Slovensko s. r. o. oznamuje obyvateľom, že separovaný zber plastu sa uskutoční podľa harmonogramu vývozu t. j. dňa 08.05.2023 (pondelok).

Az FCC Slovensko hulladékszállító vállalat értesíti a lakosságot, hogy a műanyag hulladék elszállítása a harmonogramnak megfelelően 2023.05.08-án (hétfő) lesz.