Zberný dvor „vianočné stromčeky“-Gyűjtőudvar „karácsonyfa“

Oznamujeme obyvateľom, že vyschnuté vianočné stromčeky môžete priniesť na zberný dvor v stredu a vo štvrtok v časovom rozmedzí od 13:00 hod. do 15:30 hod.


Értesítjük Önöket, hogy az elhasznált karácsonyfákat a gyűjtőudvarba szerdán és csütörtökön 13:00 órától 15:30 óráig van lehetőség leadni.

Zverejnené 10. januára 2023.
Bez úpravy .