Preskočiť na obsah

E-mailová adresa na doručenie oznámenia

Zverejnené
22. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. júla 2022 − 19. októbra 2022
Kategória

E-MAILOVA ADRESA NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE:

obecciernybrod@ciernybrod.sk

ZAPISOVATEĽ MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE:

Starosta obce Čierny Brod, Ing. Pavel Nagy podľa § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 vymenúva:

Ing. Nikoleta Szolga Uhrovičová

Tel: 031/78 48 191

e-mail: uhrovicova@ciernybrod.sk

sídlo: Obec Čierny Brod, 925 08 Čierny Brod 1

Prílohy