Hromadné oznámenie-odpady

Zverejnené
31. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
31. januára 2023 − 14. februára 2023
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy