Preskočiť na obsah

Návrh VZN 1/2024 Zásady poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi