Oznámenie o uložení zásielky-Birová

Zverejnené
9. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. februára 2023 − 23. februára 2023
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy