Oznámenie o uložení zásielky-Ivan Mandák

Zverejnené
20. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. decembra 2022 − 5. januára 2023
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy