Oznámenie o uložení zásielky-Veronika Birová

Zverejnené
23. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. mája 2023 − 6. júna 2023
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy