OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

Zverejnené
15. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 15. júla 2022
Kategória

Prílohy