Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Zverejnené
16. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. februára 2023 − 20. februára 2023
Kategória

Prílohy