Oznámenie o začatí správneho konania vo vecí výrubu drevín

Zverejnené
7. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. októbra 2022 − 13. októbra 2022
Kategória

Prílohy