Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania