Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení vodnej stavby