Preskočiť na obsah

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania a upustenie od ústneho rokovania