Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania a upustenie od ústneho rokovania

Zverejnené
30. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
30. marca 2023 − 14. apríla 2023
Kategória

Prílohy