Preskočiť na obsah

PRENOSNÁ URNA NA POŽIADANIE – MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE

Zverejnené
28. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. októbra 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, (nie z dôvodu karantény, COVID-19) má právo požiadať obec o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. O prenosnú urnu treba požiadať Obecný úrad v Čiernom Brode na nasledovnom telefónnom čísle: 0910 477 422. Prenosnú urnu môžu žiadať iba voliči s trvalým pobytom v našej obci.

Az a szavazópolgár, aki komoly okok miatt, elsősorban az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy felkeresse a szavazóhelyiséget, (nem karantén, ill. COVID-19) mozgóurnát kérhet a Vízkelet-i Községi Hivataltól a következő telefonszámon: 0910 477 422. Fontos tudnivaló, hogy csak a községünkben állandó lakhelyre bejelentkezett polgárok kérhetnek mozgóurnát.

Prílohy

Žiadne prílohy.