Ukončenie platnosti programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Galanta platného na roky 2015-2024-oznámenie

Zverejnené
28. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2022 − 12. decembra 2022
Kategória

Prílohy