Územný plán obce Čierna Voda-Zmeny a doplnky č. 4

Zverejnené
2. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. novembra 2022 − 16. novembra 2022
Kategória

Prílohy