Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené
19. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
19. apríla 2023 − 4. mája 2023
Kategória

Prílohy