Preskočiť na obsah

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky – Informácie pre voliča / Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén – Tájékoztatás a választópolgárok részére

Zverejnené
13. februára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
13. februára 2024 − 8. júna 2024
Kategória

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 12/2024 Z. z

voľby do Európskeho parlamentu

a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Prílohy